best nammakam quotes in telugu with images

Nammakam quotes in telugu ఏ బంధంలో (friendship, లవ్, relationship) అయినా చాలా అవసరం. నమ్మకంతోనే బంధం బలంగా అవుతుంది ఒకవేళ అదే నమ్మకం లేకపోతే మనుషులు విడిపోతారు. మనం ఒకరిని నమ్మడం అంటే, ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవలసిన బాధ్యత మనం నమ్ముతున్నవాళ్ళదే.

నమ్మకం అనేది ఒక విలువైన ఆయుధం లాంటిది దానికి అందరు అర్హులు కారు. ఆ నమ్మకం ఒకసారి పోతే మల్లి రాదు. మనం ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నసరే మనల్ని ఎవరో ఒకరు మోసం చేస్తూనే ఉంటారు. మీకు నమ్మకం గురించి మంచి quatation మీరు సరైన ప్లేస్ లోనే ఉన్నారు.

nammakam quotes in telugu
nammakam quotes in telugu

Also read: jeevitham quotes in telugu

Nammakam అంటే “ఎవరైనా లేదా దేనినైన నమ్మాలంటే, సత్యం,వాళ్ళ సామర్థ్యం లేదా బలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.” ఈ Nammakam quotes in telugu మరియు విశ్వసనీయత అంటే మీకు ఏమిటో చూపుతుంది. మనం ఒకరిని విశ్వసించినప్పుడు, వారిపై మరియు వారి నిజాయితీ మరియు చిత్తశుద్ధిపై నమ్మకం కలుగుతుంది. వారు చెప్పినట్లు వారు చేస్తారని మనం నమ్ముతాము. మనం వారి సామర్ధ్యాలు మరియు బలాలను గుర్తించాము కాబట్టి మనం వారిపై నమ్మకం ఉంచుతాము.


నమ్మకం అనేది ఒక విస్ఫోటనం లాంటి విషయం కావచ్చు, కానీ అన్ని సంబంధాలు దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి.

Nammakam quotes in telugu

నమ్ము కానీ నమ్మే ముందు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకో – Ronald Reagan

నిన్ను నువ్వు నమ్మడం మొదలుపెట్టినప్పుడే నీకు ఎలా బ్రతకాలో తెలుస్తుంది – Johann von Goethe

అమాయకుడి నమ్మకం అబద్దాలు చెప్పేవాళ్లకు అత్యంత ఉపయోగకరమైన ఆయుధం. – Stephen King

nammakam quotes in telugu
nammakam quotes in telugu

మగవాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ కంటే చెవులనే ఎక్కువగా నమ్ముతారు – Herodotus

Also read: Love quotes in telugu

నమ్మకం చనిపోతుంది కానీ అపనమ్మకం వికసిస్తుంది – Sophocles

కొన్నిసార్లు మీకు ఎవరిని నమ్మాలో, ఎవరిని నమ్మకూడదో తెలియదు. నేను ఇప్పటికీ పదే పదే నేర్చుకుంటున్నాను. – Demi Lovato

నేను ఎవరినీ, చివరికి కూడా నన్ను నేను నమ్మను. – Joseph Stalin

nammakam quotes in telugu
nammakam quotes in telugu

నమ్మకం అనేది జీవితం యొక్క జిగురు. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇది అత్యంత అవసరం. ఇది అన్ని సంబంధాలకు పునాది లాంటిది. – Stephen Covey

నమ్మకం ఒక జాడీ లాంటిది, అది విరిగిపోయిన తర్వాత, మీరు దాన్ని అతికించవచ్చు, కానీ అది ఎప్పటికీ మొదటిలాగా ఉండదు. – Walter Anderson

Also read: inspirational good morning quotes in telugu

మీరు నాతో అబద్ధం చెప్పినందుకు నేను బాధపడను, ఇప్పటి నుండి నేను నిన్ను నమ్మలేకపోతున్నందుకు బాధపడ్డాను. – Friedrich Nietzsche

మీ జీవితంలో మీరు నమ్మగలిగే ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటే, మిమ్మల్ని మీరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతుడిగా పరిగణించుకోవచ్చు. – Selena Gomez

nammakam quotes in telugu download

ఈ ప్రపంచంలో, ఒకరిని నమ్మడం కంటే భయంకరమైనది మరొకటి లేదు. కానీ అంతకన్నా పెద్ద బహుమతి కూడా ఏమీ లేదు. – Brad Meltzer

Nammakam quotes in telugu download

నేను నన్ను నమ్ముతాను. మీరు బ్రతకడానికి అదే కావాలి. – Yoko Ono

నమ్మకం అనేది విశ్వాసంతో సమానం కాదు. స్నేహితుడు అంటే మీరు విశ్వసించే వ్యక్తి. ఎవరిపైనా విశ్వాసం ఉంచడం తప్పు. – Christopher Hitchens

ప్రజలను నమ్మడం ఒక విలాసవంతమైనది, ఇందులో ధనవంతులు మాత్రమే పాల్గొనగలరు; పేదలు దానిని భరించలేరు. – E.M. Forster

 misunderstanding nammakam quotes in telugu
misunderstanding nammakam quotes in telugu

మీరు ఎక్కువగా విశ్వసిస్తే మీరు మోసపోవచ్చు, కానీ మీరు తగినంతగా విశ్వసించకపోతే మీరు హింసలో జీవిస్తారు. – Frank Crane

మనుషులందరినీ నమ్మవద్దు, కానీ విలువైన మనుషులను నమ్మండి; మునుపటిది వెర్రి, రెండోది వివేకానికి గుర్తు. – Democritus

ఎల్లప్పుడూ నిజం చెప్పండి లేదా నిజం మీపై చెబుతుంది. – Frank Sonnenberg

Also read: friendship quotes in telugu

మీరు విశ్వసించే వారు మాత్రమే మీకు ద్రోహం చేయగలరు. – Terry Goodkind

మీరు అనుకున్నదానికంటే ప్రజలు చాలా తెలివైనవారు. తమను తాము నిరూపించుకునేందుకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. – Tim Ferris

life quotes in te;ugu
jeevitham quotes in telugu

దేవుడిని తప్ప ఎవరినీ పూర్తిగా నమ్మవద్దు. ప్రజలను ప్రేమించండి, కానీ మీ పూర్తి విశ్వాసాన్ని మాత్రం దేవుడిపై నే ఉంచండి. – Lawrence Welk

మీరు ఎటువంటి కారణం ఇవ్వలేనప్పటికీ, మీ స్వభావాన్ని చివరి వరకు విశ్వసించండి. – Ralph Waldo Emerson

తనను తాను నియంత్రించుకోలేని వాడు, ఇతరులను కంట్రోల్ చేస్తాడు అంటే నేను నమ్మను. – Robert E. Lee

తెలివైన వ్యక్తులు తమ ఆలోచనలపై విశ్వాసం ఉంచుతారు మరియు పరిస్థితులలో కాదు. – Ralph Waldo Emerson

ఒకరిని నమ్మడానికి ఎప్పుడూ కారణం ఉండదు. ఒకవేళా కారణం

నువ్వు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్న ఒక్క అబద్దం ఆడితే చాలు ఆ నమ్మకం పోవడానికి.

Mosam quotes in telugu

nammakam quotes in telugu
nammakam quotes in telugu

1.ఇతరులను నమ్మనివాన్ని ఇతరులు కూడా నమ్మరు
2. నిన్ను నువ్వు నమ్మడం మొదలుపెట్టినప్పుడే ఇతరులను నమ్మడం మొదలుపెడతావ్ 

3. నీ మాట తడబడ్డకాని నిజమే మాట్లాడు
4. సత్యమేవ జయతే
5. నమ్మకం ప్రాణంలెక్క తమ్మి ఒక్కసారి పోతే మళ్ల  రాదు – గడ్డలకొండ గణేష్

6. నీ మాట తడబడ్డసరే నిజమే మాట్లాడు
7. అందరికి ప్రేమను పంచు, కొందరినే నమ్ము కానీ ఎవరికీ అన్యాయం చేయకు
8. నిన్ను నువ్వు నమ్మినప్పుడే నీకు బ్రతకడం తెలుస్తుంది
9. విశ్వసించబడటం ప్రేమించబడటం కంటే గొప్ప అభినందన

10. మనల్ని నమ్మినవారే మనకి విద్యని నేర్పిస్తారు
11. ఆత్మవిశ్వాసమే మనకి వీరత్వాన్ని(heroism) ఇస్తుంది.
12. నువ్వు నాకు అబద్దం చెప్పినందుకు నాకు బాధగా లేదు కానీ, ఇకపై నేను నిన్ను నమ్మనందుకు బాధవేస్తుంది.
13. నమ్మకం నిజం తోనే మొదలవుతుంది మరియు నిజం తోనేముగుస్తుంది.
14. తెలియని వాళ్ళని పొందాలంటే మీరు వాళ్ళని నమ్మాలి
15. నవ్వని వాళ్ళని నేను నమ్మను
16. మీరు ఎక్కువగా విశ్వసిస్తే మీరు మోసపోవచ్చు, కానీ మీరు తగినంతగా విశ్వసించకపోతే మీరు బాధతో జీవిస్తారు

Nammaka droham quotes in telugu

nammakam quotes in telugu
nammakam quotes in telugu

17. నీ కలలు నిజమవుతాయి కానీ నీకు వాటిని పొందే ధైర్యం ఉంటె
18. నమ్మకం నిజం చెప్పడంతో మొదలవుతుంది కానీ వినేవాళ్లకు నచ్చింది చెప్పడం వాళ్ళ కాదు
19. నమ్మకం పుట్టడానికి సమయం పడుతుంది. కానీ నమ్మకం త్వరగా నాశనం అవుతుంది. నమ్మకం ఉండటం వలన కష్టమైన పనులని కూడా సులువు చేస్తుంది అలాగే నమ్మకం లేకపోవడం వలన సులువైన పనులు కూడా కష్టతరంగా మారుతుంది. నమ్మకం బంధాలను, వ్యాపారాల సంబంధాలను కూడా మరింత బలంగా చేస్తుంది.
20. నమ్మకం పోగొట్టుకోవడం సులభమే కానీ దాన్ని తిరిగి పొందడమే చాలా కష్టం
21. నమ్ము కానీ నమ్మేముందు ఒకసారి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకో
22. నమ్మకాన్ని పొందడానికి 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది కానీ దాన్నిపోగొట్టుకోవడానికి 5 నిముషాలు చాలు

23. అమాయకుల నమ్మకం అబద్దాలు చెప్పే వాళ్ళకి ఆయుధం

24. మగవాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళకంటే చెవులనే ఎక్కువగా నమ్ముతారు
25. నువ్వు మనుషులను నమ్మకపోతే జీవితం ఇంకా కష్టతరం అవుతుంది.

nammakam quotes in telugu

26. నువ్వు కొన్ని సమయాల్లో కొంతమందిని fool ని చేయొచ్చ, వాళ్ళు కూడా కొన్ని సమయాల్లో మిమ్మల్ని fool ని చేయొచ్చు కానీ అన్ని సమయాల్లో అందరిని ఫూల్ చేయకూడదు. – అబ్రాహాన్ లింకన్
27. నమ్మకం మనం పీల్చే గాలి లాంటిది. అది మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు గమనించారు కానీ అది మన దగ్గర లేనప్పుడు దాని విలువ అర్ధమవుతుంది. – వారెన్ బఫెట్
28. మనుషులు నీకు చెప్పేది నమ్మకు వాళ్ళ పనులను చూడు నీకె అర్థం అవుతుంది.
29. ఆత్మవిశ్వాసం విజయానికి మొదటి మెట్టు
30. నమ్మడం కష్టమే, కానీ ఎవరిని నమ్మాలో తెలుసుసుకోవడం ఇంకా కష్టం
31. ఎవరినీ నమ్మని రాజు బలహీనుడు

32. నిన్ను నమ్మడం నా ఇష్టం కానీ నా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడం నీ ఇష్టం
33. ప్రేమకు నిజమైన రుజువు నమ్మకం
34. నువ్వు నమ్మినవాళ్లు మాత్రమే నిన్ను మోసం చేయగలరు
35. ప్రజలు దేనినైనా నమ్మడానికి ప్రధాన కారణం ఇతరులు నమ్మడం.
36. ఎల్లప్పుడూ నిజం చెప్పండి లేదా నిజం మీపై చెబుతుంది

life quotes in telugu

37. ప్రజలు మీరు అనుకున్నదానికంటే తెలివైనవాళ్లు, వాళ్ళను వాళ్ళు నిరూపించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి
38. అతన్ని అతను కంట్రోల్ చేసుకొనివాడు ఇతరులను కంట్రోల్ చేస్తాడంటే నేను నమ్మను

సంతోషంగా మరియు సంతృప్తికరంగా ఉండే సంబంధాలలో నమ్మకం అంతర్భాగంగా ఉంటుంది, అవి ప్రొఫెషనల్ లేదా వ్యక్తిగతమైనవి అయినా కానీ. నమ్మకం లేకుండా, సంబంధాలు విఫలమవుతాయి ఎందుకంటే వారి మధ్య నమ్మకం లేకపోతే అసురక్షితంగా లేదా నిరాశకు గురవుతారు. మీ స్నేహాలు, శృంగార సంబంధాలు మరియు కార్యాలయ కనెక్షన్‌ల మనుగడ కోసం నమ్మకాన్ని పెంపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రారంభంలో open మరియు transparent గా ఉండటం ద్వారా మీపై ఇతరులకు నమ్మకాన్ని పెంచొచ్చు.

ఆ స్ఫూర్తితో, మీరు మరింత సులభంగా విశ్వసించడంలో సహాయపడే ఉత్తమ Nammakam quotes ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు కొత్త సంబంధాన్ని ప్రారంభించినా, ఇతరులపై మరింత విశ్వాసం ఉంచాలనుకున్నా, లేదా మీరే నమ్మదగిన వారిగా పని చేసినా, మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితమైన Nammakam quotes ను కనుగొంటారు.

Apply link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *