50 best jeevitham quotes in telugu

jeevitham quotes in telugu Quotes ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉపయోగపడతాయి. ఈ quotes మన జీవితంలో మనల్ని ప్రేరేపించడానికి  మరియు ఏదేనా స్ఫూర్తి అవసరం అయినపుడు ఉపయోగపడతాయి. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎదో ఒక సమయం లో మోటివేషన్ అవసరమవుతుంది. కొన్ని quotes మనకి లైఫ్ లో ఉపయోగపడతాయి మరియు ఇంకొన్ని మోటివేషన్ కోసం ఉపయోగపడతాయి. 

jeevitham quotes in telugu

Also read: Friendship quotes in telugu

jeevitham quotes in telugu

1. మన జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం మనం సంతోషంగా ఉండటమే – Dalai Lama

2. మనిషి తన నమ్మకంతో తయారవుతాడు. అతను నమ్మిందే తాన

3. ఆశించడం మానేసినప్పుడే నిజమైన శాంతి దొరుకుతుంది.

jeevitham quotes in telugu

4. బిజీగా జీవించండి లేదా బిజీగా చనిపోండి – Stephen King

5. నువ్వు ఒక్కసారే బ్రతుకుతావు కానీ, ఆ ఒక్కసారీ మంచిగా ఉంటే అది చాలు – Mae West

Also Read: telugu quotes on relationship

6. జీవితం గురించి రాయాలంటే ముందు  మీరు తప్పక జీవించాలి – Ernest Hemingway

7. మీకు తగిలిన గాయాలను మీ విజ్ఞత గా మార్చుకోండి – Oprah Winfrey

8. నాకు విమర్శ అంటే ఇష్టంఎందుకంటే అది నన్ను బలంగా చేస్తుంది – LeBron James

jeevitham quotes in telugu

9. శాంతంగా ఉండి పని చూసుకోండి – Winston Churchill

10. జీవితంలో గొప్ప ఆనందం ప్రేమ – Euripides

Also read: nammaka droham quotes in telugu

11. నువ్వు ఈ భూమి మీదకు కాళీ చేతులతో వచ్చావ్ మరియు కాళీ చేతులతో వెళ్తావ్ – bhgavad gita

12. జీవితం ఒక పువ్వు అయితే, అందులోని  తేనె ప్రేమ – Victor Hugo

jeevitham quotes in telugu

13. ఎంత కాలం జీవించాం అని కాదు, ఎలా జీవించాం అనేది ముఖ్యం – Seneca

14. అయిపోయిన దాని గురించి ఏడవకండి, ఆలా అయినందుకు నవ్వండి – Dr. Seussa

15. ఈ ప్రపంచంలో తప్పులు లేవు, అవకాశాలు తప్ప – Tina Fey

 nammakam quotes in telugu
nammakam quotes in telugu

16. మన జీవితం మొత్తం ఒక experiment, నువ్వు ఎన్ని experiments చేస్తే నీకు అంత మంచిది – Ralph Waldo Emerson

17. పాత జ్ఞపకాలను తవ్వుతూ ఉండకూ, భవిష్యత్తు గురించి కళలు కనకు, కేవలం ఇప్పుడు జరుగుతున్న దానిపై  దృష్టి పెట్టు – goutham budda

jeevitham quotes in telugu

18. తెలివైన వానికి జీవితం అంటే ఒక కళ, పిచ్చి వాడికి జీవితం అంటే ఒక ఆట, ధనవంతుడికి జీవితం అంటే హాస్యం, పేద వాడికి జీవితం అంటే విషాదం – Sholom Aleichem

19. జీవితం ఇచ్చినదాంతోనే సర్దిపెట్టుకోకు, నీ జీవితాన్ని నీకు నచ్చినట్టుగా మార్చుకో – Ashton Kutcher

20. నీ మాట నువ్వే వింటూ, నువ్వు ఎక్కువగా నేర్చుకోలేవు – George Clooney

21. ప్రతి సెకనుకు ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా జీవించండి – Elton John

life quotes in telugu

jeevitham quotes in telugu

22. జీవితం సైకిల్ తొక్కడం లాంటిది. మీ balanced గా ఉండటానికి, మీరు వెళుతూ ఉండాలి – Albert Einstein

23. జీవితం లో మీకు జరిగేది 10 శాతం, మిగతా 90 శాతం మీకు జరిగిన దాని రియాక్ట్ అవ్వడం – Charles Swindoll

24. మీ జీవితం సంతోషంగా లేదంటే బాధాకరంగా ఉందని అర్థం – Stephen Hawking

25. జీవితం అంటే మనం తయారుచేసేది, అలాగే ఉంది, ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది కూడా – Grandma Moses

life quotes in telugu

26. మనలో చాలా మంది వాళ్ళ కలల్ని సాకారం చేసుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే మనం భయాల్లో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి – Les Brown

27. మనలో చాలా మంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం, వాళ్ళు చేస్తున్న పని వదిలేసేటప్పుడు విజయానికి ఎంత దూరం ఉన్నారో తెలుసుకోకపోవడం – థామస్ ఆళ్వా ఎడిసన్

jeevitham quotes in telugu
jeevitham quotes in telugu

28. డబ్బు మరియు విజయం ప్రజలను మార్చవు; అవి ఇప్పటికే ఉన్నదాన్ని ఎక్కువచేస్తాయి – will smith

29. జీవితం ఒక కాయిన్ లాంటిది నువ్వు దాన్ని దేనికోసం అయినా ఖర్చుపెట్టవచ్చు, కానీ దాన్ని ఒకసారి మాత్రమే ఖర్చుపెట్టగలవు – Lillian Dickson

30. నేను జీవితం గురించి ఒక మూడు వాక్యాలు నేర్చుకున్నాను: అది వెళుతూనే ఉంటుంది….. – Robert Frost

31. ఆరోగ్యం గొప్ప బహుమతి, సంతృప్తి గొప్ప సంపద, విశ్వాసం ఉత్తమ సంబంధం – gautama budda

jeevitham quotes in telugu
jeevitham quotes in telugu32. మంచి స్నేహితులు, మంచి పుస్తకాలు మరియు మన మనస్సాక్షి: ఆదర్శవంతమైన జీవితం అంటే ఇదే – Mark Twain

33. జీవితం అంటే మన ప్రభావం చూపడం, డబ్బు సంపాదించడం కాదు – Kevin Kruse

34. జీవితం లో విషాదం ఏంటంటే మన త్వరగా ముసలి వాళ్ళం అవుతాం మరియు ఆలస్యంగా ధనవంతులం అవుతాం – Benjamin Franklin

jeevitham quotes in telugu
jeevitham quotes in telugu35. నువ్వు రేపు చనిపోతున్నావంటే ఈరోజు ఎలా జీవిస్తావో జీవించు, ఒకవేళ మీరు చదవాలనుకుంటే శాశ్వతంగా జీవించేలా చదవండి – మహాత్మా గాంధీ

36. ప్రతి క్షణం ఓ తాజా ప్రారంభం – T.S. Eliot

37. నేను ఎంత ఎక్కువ కాలం జీవిస్తే, నా జీవితం అంత బాగుంటుంది – Frank Lloyd Wright

38. మీరు కలలు కనడం మానేసినప్పుడు మీరు జీవించడం మానేస్తారు – Malcolm Forbes

life quotes
jeevitham quotes in telugu


39. మీ భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి మంచి మార్గం దానిని సృష్టించడం – Abraham Lincoln

40. సమాజంలో మంచి పేరుని సృష్టించుకోవడానికి 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది మరియు దానిని నాశనం చేసుకోవడానికి 5 నిముషాలు పడుతుంది.మీరు ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు మీ పనులను ఇంకోలా చేస్తారు – warren buffett

41. ఇతరుల దృష్టితో మిమ్మల్ని మీరు చూసేవరకు కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని మీరు స్పష్టంగా చూడలేరు – Ellen DeGeneres

42. మీరు జీవితాన్ని ప్రేమిస్తే, సమయాన్ని వృథా చేయకండి, ఎందుకంటే సమయం అంటే జీవితం – bruce lee

jeevitham quotes in telugu
jeevitham quotes in telugu

43. ఈ క్షణంలో సంతోషంగా ఉండండి, ఎందుకంటే ఈ క్షణమే మీ జీవితం – Omar Khayyam

44. మీరు  ఏమి నేర్చుకోని నిమిషం మీరు చనిపోయారని నేను నమ్ముతున్నాను – Jack Nicholson

45. మీరు మీ రోజును తయారు చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు మీ జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఇది చాలా అన్ని అవగాహన, మరియు ఇది నేను నా కోసం నిర్మించిన రూపం. నేను దానిని అంగీకరించి, ఆ సమ్మేళనాలలో పనిచేయాలి, అది నా ఇష్టం

46. ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. ఆ ఆలోచనను మీ జీవితంగా చేసుకోండి – దాని గురించి ఆలోచించండి, కలలు కనండి, ఆ ఆలోచన మీద జీవించండి. మెదడు, కండరాలు, నరాలు, మీ శరీరంలోని ప్రతి భాగం ఆ ఆలోచనతో నిండనివ్వండి మరియు ప్రతి ఇతర ఆలోచనను ఒంటరిగా వదిలేయండి. ఇది విజయానికి మార్గం – swamy vivekananda

life quotes
jeevitham quotes in telugu47. జీవితం కష్టమే కానీ, మీరు తెలివితక్కువైనవారు అయినప్పుడు అది ఇంకా కష్టతరం అవుతుంది – John Wayne

48. మీ జీవితంతో మీరు చేయగలిగేవి మూడు ఉన్నాయి: మీరు దానిని వృథా చేయవచ్చు, మీరు ఖర్చు చేయవచ్చు లేదా మీరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీ జీవితం యొక్క ఉత్తమ ఉపయోగం భూమిపై మీ సమయం కంటే ఎక్కువసేపు పెట్టుబడి పెట్టడం – Rick Warren

49. మిమ్మల్ని మెరుగుపరిచే వ్యక్తులను కనుగొనండి – మిచెల్ ఒబామా

50. జీవితంలో ఎటువంటి విచారం లేదు, కేవలం పాఠాలు – Jennifer Aniston

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *